Integritets­policy

Person­uppgifts­policy

HyrBoendeGotland.se (hädanefter HyrBoendeGotland) tillhandahåller en webbsida som underlättar för besökare att hitta ett ledigt boende på Gotland. I denna policy beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar, hur vi gör det, vad de används till, hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i vår egenskap av personuppgiftsansvarig. Vidare beskriver policyn dina rättigheter och hur du går vidare om du vill utöva dem.
Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor. Du hittar information om hur du kontaktar oss under rubriken "Kontaktinformation" nedan.

VILKA PERSON­UPPGIFTER SOM SPARAS - OCH VAD ANVÄNDS DE TILL?

HyrBoendeGotland behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan. (Notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande.)

  • I samband med köp av annonsplats samlar vi kunduppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, postadress samt betalningsinformation. Organisatoriska personuppgifter, såsom bolagsnamn, jobbtitel sparas i de fall du som beställare anger sådana uppgifter.
  • Uppgifter som innehåller information om din interaktion med webbsidan.: (i) innehåll som du skickar till webbsidan och (ii) tekniska data, som kan innehålla URL-information, cookiedata, din IP-adress och identiteten på enheter (läs mer nedan).

HUR PERSON­UPPGIFTER SAMLAS IN

Största delen av uppgifter om dig som HyrBoendeGotland samlar in kommer direkt från dig. Du kan alltid välja att inte dela med dig gällande viss information. Däremot kan vissa personuppgifter vara nödvändiga för att vi skall kunna interagera med våra kunder, leverantörer och andra partners i affärsändamål.
HyrBoendeGotland kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan person som till exempel anmäler dig till ett evenemang eller någon som samordnar evenemanget.

VAD ANVÄNDS DINA PERSON­UPPGIFTER TILL

HyrBoendeGotland.se behandlar dina personuppgifter i enlighet med syftena samt de lagliga grunderna som anges nedan. (Notera att exemplen som anges i varje enskilt syfte inte är uttömmande och kan variera beroende på arten av vårt affärsförhållande.)

  • Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är att ingå och fullgöra avtal mot kund och att ombesörja vår dagliga verksamhet i enlighet med en lagenlig och rättvis affärsverksamhet. Detta är normalt sett också av intresse för dig och/eller det bolag du representerar.
  • Nyhetsbrev/marknadsföring. Ditt namn och din e-postadress kan användas för att kommunicera till dig, exempel med ändamålet att skicka relevant nyhetsmaterial, uppdateringar gällande våra produkter/tjänster samt inbjudningar till våra samt andras evenemang. Den lagliga grunden för denna handling är våra intressen att vårda våra affärsförhållanden samt informera dig om vår verksamhet. Om du inte längre önskar få sådan information, kan du kontakta oss på info@hyrboendegotland.se (som finns under kontaktuppgifter nedan) eller om du får nyhetsbrev från oss avregistrera dig direkt i länken som finns i varje nyhetsbrev.
  • Kundförståelse och tjänste­förbättring. När du interagerar med och använder vår webbsida använder vi olika tekniker som samlar in information om hur webbsidan är tillgänglig, fungerar och intresserar besökaren. Denna data ger oss information om vad vi ska göra för att ge dig en bättre produkt/tjänst/service/innehåll i våra kundkanaler framöver.
  • Evenemang, deltagarlistor. Ditt namn, e-post, företag, faktureringsuppgifter, betaluppgifter samt angiven fritext samlas in antingen från dig eller någon som anmäler dig till ett evenemang anordnat av se. Personuppgifterna används för att administrera eventet, sammanställa deltagarlistor och underlag för fakturering.
  • Att skydda våra intressen och lagenliga rättigheter. När vi är tvungna enligt lag, eller när vi tror det är nödvändigt för att skydda våra lagenliga rättigheter, intressen och andras intressen, kan vi använda information om dig i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, tillsyn eller revision.

PERSONUPPGIFTS­INFORMATION TILL VÅRA LEVERANTÖRER

I de fall det är nödvändigt för att utföra våra tjänster samt driva vår verksamhet kan vi använda externa leverantörer (personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan behandla personuppgifter som lämnats av dig eller de personuppgifter som samlas in via de digitala kanalerna eller våra tjänster vi tillhandahåller. Vi begränsar sådan tillgång och delar bara information som är nödvändig för att leverantörerna ska kunna utföra sitt arbete. Vi använder leverantörer för att hjälpa oss med följande:

1) Betalningslösningar (t.ex. banker och andra leverantörer av betalningstjänster).
2) Marknadsföring (sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
3) Anmälningstjänster för evenemang,evenemangsplaneringslösningar.
4) IT-tjänster (företag som hanterar lagring av data, hosting, e-posttjänster, tekniskt stöd, interna kommunikationskanaler och underhåll av våra IT-lösningar).

Vi kräver att de (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och relevant lagstiftning och (ii) avstår från att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att ge oss produkt/tjänst/service enligt avtal.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

HyrBoendeGotland och samarbetspartners behandlar som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU/EES. Leverantörer utanför EU/EES är Google Analytics och WordPress. Under support och underhåll kan vi också tillfälligt behöva överföra informationen utanför EU/EES. Alla sådana uppgifter kommer alltid att hållas till ett minimum och vara relevanta för ändamålet samt kräver en adekvat säkerhetsnivå, exempelvis genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller företag är anslutna till Privacy Shield.

HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

HyrBoendeGotland lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att genomföra syftena för vilket personuppgifterna samlades in. Varaktigheten beror på arten av information som samlats.
Normalt sett behöver vi spara dina uppgifter för att säkerställa t ex garantier samt att uppfylla lagstadgad bevarandeperiod, såsom skatte- och bokföringslagstiftning.

INSAMLING AV COOKIES

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare, den kan t ex innehålla text, nummer eller ett datum. När du besöker HyrBoendeGotland s webbsajt samlas viss information in med hjälp av cookies. Vi använder oss av följande kategorier av cookies:

Absolut nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för driften av vår webbsida, t ex att den visas korrekt eller göra det möjligt för oss att identifiera kunder som har konton hos oss.

Prestandacookies
Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta tillåter oss att identifiera och snabbt åtgärda eventuella problem. Vi kan t ex använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära. Vi kan också använda cookies för att visa kunden länkar till andra sidor som vi tror kan vara intresserad av baserat på de sidor kunden besöker.

Marknadsförings- och spårningscookies
Dessa cookies analyseras och används för att visa annonser som är mer relevanta för kunden och dess intressen. De används också för att begränsa antalet gånger kunden ser en annons samt hjälper oss att mäta effektiviteten av annonsen. De är vanligtvis en kommunikationsplattform som tillhandahåller cookies på webbsidan, med vårt tillstånd.

 

Hos oss samlas cookies i följande system, av följande anledning:
[table]
System,vad gör dessa cookies för nytta, Sparas max
Wordpress prestandacookies,För att se när vi har inloggade kunder på webbsidan,Medan man är inloggad
Wordpress prestandacookies,Säkerställer att kunden känns igen när den förflyttar sig mellan olika delar av på webbsidan och att alla uppgifter kunden lämnat koms ihåg. Att identifiera din unika sessio på webbsidan,Under sessionen
Wordpress nödvändiga cookies,För att kunna kundanpassa gränssnittet på webbsidan,1 år
Google Analytics prestanda/analys cookies,Håller koll på exakt när en kund öppnar/anländer till webbsidan,Under sessionen
Google Analytics prestanda/analys cookies,Håller koll på exakt när en kund stänger/lämnar webbsidan, 30 minuter
Google Analytics prestanda/analys cookies, Håller reda på var besökaren kom från - vilken sökmotor man använde - länk man klickade på - sökord man skrev samt var i världen man befann sig när man öppnade webbsidan, 6 månader
Google Analytics prestanda/analys cookies, Dessa cookies hjälper oss att analysera antalet besökare - vad de är intresserade av på webbsidan och i förlängningen hjälpa oss att vara relevanta på webbsidan,2 år
Facebook pixel marknadsförings- och spårningscookie,Vi använder oss av Facebooks pixeltagg. Det är ett annonsverktyg som används för webbsides- och marknadsanalys samt för att vår facebook-marknadsföring blir så relevant som möjligt för kunden. Här kan du läsa mer om Facebooks hantering av användardata enligt dataskyddsförordningen GDPR.
[/table]

De fleras webbläsare tillåter att du hanterar dina cookie-inställningar själv. Du kan ställa in att du inte vill tillåta cookies eller att vissa cookies raderas. Se vidare i din webbläsares preferenser/inställningar. Här kan du läsa mer om cookies, och hur du rensar dem: http:www.allaboutcookies.orghttp://www.youronlinechoices.com/se/

ÄNDRINGAR I PRIVACY-POLICYN

Om vi behöver ändra innehållet i denna policy kommer vi att meddela dig när du loggar in på vår webbsida och/eller de övriga digitala kanalerna.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få felaktiga uppgifter korrigerade. Observera att vi kan begära ytterligare information om dig för att säkerställa en säker och effektiv hantering av din förfrågan och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.
Du kan begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig, till exempel om informationen inte längre är nödvändig för att uppfylla det syfte som de samlades in för (maila till info@hyrboendegotland.se) eller om du inte längre önskar ta emot direktmarknadsföring (maila till info@hyrboendegotland.se).

KERHET

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifterna mot obehörig tillgång, ändring eller förstörelse. Att tillhandahålla personuppgifter via digitala kanaler innebär dock alltid en risk då det är svårt att skydda tekniska system från obehörig åtkomst till 100%.

KONTAKTINFORMATION

Visby Web. Organisationsnummer: 640225-3238
att: HyrBoendeGotland
Söderväg 5 C
621 58 Visby

Kontakt gällande vår verksamhet och produkter: info@hyrboendegotland.se
Kontakt för nej till e-postkommunikation: info@hyrboendegotland.se
Kontakt för information om egna personuppgifter eller avregistrering: info@hyrboendegotland.se

Senast reviderad text: 20190403